ขนส่งสาธารณะ

“การใช้กลิ่นหอมในขนส่งสาธารณะ เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1959
โดยรถไฟฟ้าปารีส (Métro de Paris) 
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงปารีส ถือเป็นสัญลักษณ์เมือง กลิ่นคาร์เนชั่น เพิ่มความรู้สึกสบาย
และสุนทรีย์ให้แก่ลูกค้าตลอดการเดินทาง”

หอมและรู้สึกดีในทุกเส้นทาง

ยุคที่การคมนาคมขนส่งก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว การเดินทางกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คน
ในเมืองและต่างจังหวัด การเดินทางด้วยรถสาธารณะ เป็นทางเลือกหนึ่งเพื่อให้ไปถึงจุดหมายปลายทาง
แต่คงไม่ดีแน่…หากสภาพอากาศภายใน…ตั้งแต่เคานเตอร์เช็คอินไปจนถึงอาคารผู้โดยสาร
ต้องกลายเป็นแหล่งกักรวมเชื้อโรค “กลิ่นหอม” จึงเข้ามาเป็นเครื่องมือที่จะช่วยสร้างอากาศสะอาด
สุขอนามัยที่ดี ทำให้เกิดความรู้สึกสบาย สร้างโอกาสให้นักเดินทางจะกลับมาใช้บริการซ้ำ
และเป็นที่กล่าวถึงจนได้รับความนิยมเหนือคู่แข่ง

สร้างประสบการณ์และความทรงจำดีๆ ระหว่างทาง

เราเป็นผู้นำในการดีไซน์กลิ่นอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตามความต้องการของลูกค้า และเป็นผู้นำนวัตกรรม
การกระจายกลิ่นด้วยระบบความเย็น (HVAC) แทรกซึมไปทุกอณูพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ จนได้รับการยอมรับ
จากธุรกิจคมนาคมชั้นนำของโลกในการสร้างตัวตนของแบรนด์ด้วยน้ำหอมที่ถูกคัดสรรมาอย่างประณีต
สร้างความหรูหรา ตั้งแต่ผู้โดยสารก้าวเท้ามายังเคานเตอร์เช็คอินอาคารผู้โดยสารขาเข้า
ด่านตรวจคนเข้า-ออกเมือง สายพานลำเลียงกระเป๋าตลอดจนคำนึงถึงสุขอนามัยที่ดีของพนักงานภาคพื้น
นอกจากนี้ยังช่วยลดความตึงเครียด ในการรอคอยและคลายความกังวลเมื่อต้องเดินทางไกลด้วยรถประจำทาง
ด้วยระบบสร้างอากาศสะอาด สามารถปกป้องเชื้อแบคทีเรียและเชื้อโรคต่างๆ ให้ความรู้สึกปลอดภัย
อบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน มั่นใจได้ว่าทุกพื้นที่มีอากาศบริสุทธิ์ ทั้งหมดเพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่า
และสร้างฐานลูกค้าใหม่ให้เกิดความประทับใจ ตรึงอยู่ในความทรงจำทุกครั้งที่เดินทาง