สำนักงาน

“ผลวิจัยพบว่า…การใช้กลิ่นหอมช่วยให้ผ่อนคลายในช่วงพัก
ของการทำงาน 
บรรเทาความตึงเครียดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้”

“กลิ่นหอมอ่อนๆ” สถานทำงานในฝัน

หลายคนอาจเริ่มต้นวันทำงานด้วยสถานการณ์ที่ไม่ค่อยสู้ดีนัก ทั้งสภาวะจิตใจหม่นหมอง สภาพร่างกายอ่อนเพลีย และหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องจัดการให้เสร็จโดยเร็ว แค่คิดก็เครียดหนักซะแล้ว…แต่จะดีสักแค่ไหนถ้า “กลิ่นหอมอ่อนๆ” จะมีอานุภาพช่วยปรับอารมณ์และสร้างบรรยากาศโดยรอบของคุณให้เปลี่ยนไป มีการทดลองแบ่งพนักงานออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ทำงานในบรรยากาศปกติ และ ทำงานในบรรยากาศที่เพิ่มกลิ่นหอมเข้าไป ปรากฏว่าอย่างหลังช่วยให้พนักงานมีสมาธิ และมีประสิทธิภาพในการทำงาน สร้างประสิทธิผลที่สูงกว่า อัตราความผิดพลาดน้อยลง ทั้งยังช่วยลดความตรึงเครียด เพิ่มดัชนีความสุขให้มากขึ้นอีกด้วย

เพิ่มดัชนีความสุขให้ทุกออฟฟิศทั่วโลก

เราเป็นผู้นำเทคโนโลยีการกระจายกลิ่นด้วยระบบความเย็น พร้อมน้ำมันหอมระเหยสกัดจากธรรมชาติ 100%
ที่เหนือกว่ากลิ่นหอม สามารถกำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์และลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรีย
ในอากาศ ออกแบบกลิ่นหอมในออฟฟิศของคุณให้มีความแตกต่างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ สะท้อนตัวตน
ขององค์กร เพื่อให้พนักงานและผู้เข้าชมเชื่อมโยงกับองค์กรได้เร็วที่สุด นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์
ที่ดีสร้างสุขอนามัยในการทำงาน เพิ่มความภักดีของพนักงานที่มีต่อองค์กร