ธนาคาร

“กลิ่นหอม มีพลังที่ช่วยใหรู้สึกผ่อนคลาย บรรเทาความตึงเครียดที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่เชิงพาณิชย์ 
เพิ่มความรื่นรมย์สร้างความเชื่อมั่น สื่อถึงความมั่นคง”

กลิ่นสร้างฐานลูกค้าเก่าเพิ่มฐานลูกค้าใหม่

ธุรกิจสถาบันการเงินในปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูงขึ้น การรักษาฐานลูกค้ามีความสำคัญยิ่ง การเพิ่มประสบการณ์
ใหม่ๆ ด้วยกลิ่นหอมที่ผ่อนคลายนอกจากจะช่วยรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ได้แล้ว ยังสามารถขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ
ได้อีกด้วย เช่น การความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในชั่วโมงเร่งด่วน ที่มีการเข้าบริการจำนวนมากอย่างช่วง
15.00 น. มักจะมีอารมณ์เชิงลบกับสถานการณ์ตรึงเครียด ซึ่งเจ้าหน้าที่ในสถาบันการเงินเหล่านี้
จึงหันมาใช้กลิ่นเป็นเครื่องมือทางการตลาด เพื่อบรรเทาความวิตกกังวล และเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

ประสบการณ์ความพึงพอใจเมื่อทำธุรกรรมในธนาคาร

การใช้กลิ่นช่วยเพิ่มให้การหายใจสะดวกและลึกมากขึ้น สร้างความประทับใจไม่รู้ลืมให้กับลูกค้า การให้บริการ
ที่มีคุณภาพ และเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า กลิ่นหอมอันทรงพลังที่ทำให้นักการธนาคารได้ใช้ศักยภาพนี้ในการเพิ่มความสนิทแนบแน่นกับลูกค้า เพื่อเน้นในการสร้างความประทับใจไม่รู้ลืมในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าของธนาคาร